0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار حکم ۴ برگ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K21 1x1
Michael Jordan
۱۲
۱۰
LeBron James
Finished
۰۰:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۰:۱۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۰:۳۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۰:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۱:۰۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۱۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۰۱:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۱:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۰۰
Bradley Beal
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۲:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۲
James Harden
Finished
۰۲:۲۰
Kobe Bryant
۱۲
۱
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۰۲:۵۰
Damian Lillard
۱۲
۱۵
James Harden
Finished
۰۳:۰۰
Luka Doncic
۱۵
۱۳
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۲۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۳۰
James Harden
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۳:۴۰
Kobe Bryant
۱۲
۲
Damian Lillard
Finished
۰۳:۵۰
Michael Jordan
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۰۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۱۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۴:۲۰
James Harden
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۴:۴۰
LeBron James
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۴:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۰۵:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۱۰
James Harden
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۵:۲۰
LeBron James
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۶:۰۰
James Harden
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۱۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۲۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۳۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۶:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
James Harden
Finished
۰۷:۰۰
Damian Lillard
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۱۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۲۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۳۰
Luka Doncic
۱۶
۱۳
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۴۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۵۰
James Harden
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۱۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۸:۳۰
Kawhi Leonard
۲
۰
Bradley Beal
inprogress
۰۸:۴۰
Tracy McGrady
-
-
James Harden
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Brooklyn Nets (DEANO)
۶۹
۶۱
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۰:۰۲
Los Angeles Clippers (HUNCHO)
۵۸
۷۰
Milwaukee Bucks (Active PG)
Finished
۰۰:۱۲
Philadelphia 76ers (EL IDOLO)
۵۸
۶۱
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۰:۳۴
Phoenix Suns (HEZI)
۶۱
۸۶
Milwaukee Bucks (Active PG)
Finished
۰۰:۴۴
Brooklyn Nets (DEANO)
۶۶
۵۱
Golden State Warriors (BEARDED D)
Finished
۰۱:۰۶
Los Angeles Clippers (HUNCHO)
۶۹
۶۶
Boston Celtics (SHADOW)
Finished
۰۱:۱۶
Brooklyn Nets (DEANO)
۷۱
۶۰
Philadelphia 76ers (EL IDOLO)
Finished
۰۱:۳۸
Los Angeles Clippers (HUNCHO)
۵۱
۶۶
Phoenix Suns (HEZI)
Finished
۰۱:۴۸
Golden State Warriors (BEARDED D)
۸۳
۶۵
Philadelphia 76ers (EL IDOLO)
Finished
۰۲:۰۰
Milwaukee Bucks (Active PG)
۶۲
۵۳
Boston Celtics (SHADOW)
Finished
۰۲:۲۰
Los Angeles Lakers (OREZ)
۷۶
۵۸
Brooklyn Nets (DEANO)
Finished
۰۲:۴۲
Boston Celtics (SHADOW)
۶۱
۶۵
Phoenix Suns (HEZI)
Finished
۰۲:۵۲
Los Angeles Lakers (OREZ)
۷۴
۷۷
Philadelphia 76ers (EL IDOLO)
Finished
۰۳:۱۴
Milwaukee Bucks (Active PG)
۷۲
۶۸
Los Angeles Clippers (HUNCHO)
Finished
۰۳:۲۴
Golden State Warriors (BEARDED D)
۶۹
۷۷
Brooklyn Nets (DEANO)
Finished
۰۴:۰۰
Boston Celtics (OREZ)
۶۳
۵۵
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
Finished
۰۴:۱۸
Brooklyn Nets (HEZI)
۹۱
۵۰
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۴:۲۸
Philadelphia 76ers (Huncho)
۷۵
۵۵
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۵:۰۰
Phoenix Suns (EL IDOLO)
۶۰
۷۲
Milwaukee Bucks (DEANO)
Finished
۰۵:۰۰
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
۵۵
۵۸
Boston Celtics (OREZ)
Finished
۰۵:۲۲
Brooklyn Nets (HEZI)
۷۱
۸۷
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۵:۳۲
Phoenix Suns (EL IDOLO)
۶۱
۷۰
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
Finished
۰۵:۵۴
Philadelphia 76ers (Huncho)
۵۹
۷۵
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۶:۰۴
Milwaukee Bucks (DEANO)
۷۵
۸۶
Boston Celtics (OREZ)
Finished
۰۶:۲۶
Philadelphia 76ers (Huncho)
۷۳
۷۷
Brooklyn Nets (HEZI)
Finished
۰۶:۳۶
Phoenix Suns (EL IDOLO)
۶۷
۷۳
Boston Celtics (OREZ)
Finished
۰۶:۵۸
Los Angeles Lakers (SHADOW)
۷۰
۶۵
Brooklyn Nets (HEZI)
Finished
۰۷:۰۸
Milwaukee Bucks (DEANO)
۷۶
۶۵
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
Finished
۰۷:۳۰
Golden State Warriors (Active PG)
۶۹
۸۶
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۷:۴۰
Milwaukee Bucks (DEANO)
۷۰
۶۰
Phoenix Suns (EL IDOLO)
Finished
۰۸:۰۲
Golden State Warriors (Active PG)
۸۲
۸۴
Philadelphia 76ers (Huncho)
Finished
۰۸:۱۲
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
۲۹
۱۹
Phoenix Suns (EL IDOLO)
inprogress
۰۸:۳۴
  World NBA 2K22 3x3
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۴
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۳
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
inprogress
۰۸:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
-
-
Denver Nuggets 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۰۸:۴۵
  World NBA 2K22 Cyber League
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۷
۱۲۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۰۸
۱۱۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۲
۱۱۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۲۶
۱۴۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۷
۱۰۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۹۴
۱۱۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۰
۹۱
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۳
۱۳۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۵
۱۰۱
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۹
۱۲۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۱
۱۲۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۰۵
۱۱۱
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۰۷:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۴۰
۷۰
Atlanta Hawks (Cyber)
inprogress
۰۸:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
-
-
Charlotte Hornets (Cyber)
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
  World NBA 2K20 Cyber League
Golden State Warriors (Cyber)
۷۳
۷۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۵
۷۳
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۶۲
۵۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۶
۶۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۶
۵۷
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۰
۸۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۵
۶۳
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۵
۷۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۴
۷۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۲
۶۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۷
۶۸
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۷
۷۱
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۸۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۹
۷۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Indiana Pacers (Cyber)
۷۸
۷۲
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۲
۵۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۷۷
۶۷
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۶
۸۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Indiana Pacers (Cyber)
۵۷
۳۳
Toronto Raptors (Cyber)
inprogress
۰۸:۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۰
۲
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۰۸:۳۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید