0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار حکم ۴ برگ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Ukraine Ukraine Win Cup
Roman Chuyko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۰:۰۰
Igor Akimov
۲
۳
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۰:۳۰
Roman Chuyko
۲
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۱:۳۰
Rodion Pirveli
۰
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۲:۰۰
Mykhaylo Myronchenko
۳
۰
Yan Krol
Finished
۰۲:۰۰
Yan Krol
۳
۰
Igor Akimov
Finished
۰۲:۳۰
Mykhaylo Myronchenko
۳
۱
Igor Akimov
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Burdakov
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Yan Krol
۳
۲
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۷:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Anton Ryabukhin
Finished
۰۹:۰۰
Anton Yolkin
۳
۰
Evgeny Krivorotyko
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Boycuk
۳
۲
Marchenko Sergey
Finished
۰۹:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۰
Evgeny Krivorotyko
inprogress
۱۰:۰۰
Viktor Sharpay
۱
۱
Marchenko Sergey
inprogress
۱۰:۰۰
  Czech Republic Pro League
Marek Placek
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Babinek
۰
۳
Jan Jiricek
Finished
۰۰:۰۰
Petr Jochym
۲
۳
Dominik Muller
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Sprynar
۲
۳
Milan Smesny
Finished
۰۰:۰۰
Jan Jiricek
۱
۳
Dominik Lengal
Finished
۰۰:۳۰
Dominik Muller
۱
۳
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۰۰:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Jiri Hyrsl
Finished
۰۰:۳۰
Milan Smesny
۳
۲
Leos Havrda
Finished
۰۰:۳۰
Martin Mastera
۳
۱
Jiri Babinek
Finished
۰۱:۰۰
Roman Polovka
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۱:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Petr Jochym
Finished
۰۱:۰۰
Milan Vrabec
۳
۲
Pavel Sprynar
Finished
۰۱:۰۰
Martin Mastera
۳
۱
Jiri Babinek
Finished
۰۱:۳۰
Dominik Muller
۳
۲
Zbynek Pagac
Finished
۰۱:۳۰
Milan Smesny
۳
۰
Pavel Sprynar
Finished
۰۱:۳۰
Roman Polovka
۳
۲
Jiri Hyrsl
Finished
۰۱:۳۰
Marek Placek
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۰
Leos Havrda
۱
۳
Milan Vrabec
Finished
۰۲:۰۰
Petr Jochym
۳
۲
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۰۲:۰۰
Dominik Lengal
۱
۳
Jan Jiricek
Finished
۰۲:۰۰
Michal Regner
۲
۳
Martin Kowalik
Finished
۰۲:۳۰
Eric Maresh
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Ruzicka
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۰۰
Martin Guk
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۰۳:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Josef Kutifel
Finished
۰۳:۳۰
Martin Kowalik
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۳:۳۰
Michal Regner
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۰۰
Eric Maresh
۳
۰
Martin Guk
Finished
۰۴:۰۰
Karel Brozhik
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۴:۳۰
Josef Kutifel
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۰۴:۳۰
Martin Kowalik
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Michal Zahradka
۲
۳
Martin Guk
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۵:۳۰
Marek Fabini
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Ruzicka
۰
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۶:۰۰
Martin Guk
۳
۰
Josef Kutifel
Finished
۰۶:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Martin Kowalik
Finished
۰۶:۳۰
Marek Fabini
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۶:۳۰
Josef Kutifel
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۰۷:۰۰
Karel Brozhik
۳
۰
Michal Regner
Finished
۰۷:۰۰
Martin Guk
۲
۳
Josef Kutifel
Finished
۰۷:۳۰
Martin Kowalik
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۷:۳۰
Karel Brozhik
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۸:۰۰
Marek Fabini
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۰۸:۰۰
  Europe TT Elite Series
Antoni Witkowski
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۰:۰۰
Michal Minda
۲
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۰:۱۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۰:۴۵
Slawomir Dosz
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۰۰
Lukasz Matlag
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۱۵
Szymon Marciniak
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۵
Matkowski Jakub
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۲:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Igor Misztal
Finished
۰۳:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Lukasz Matlag
Finished
۰۳:۱۵
Slawomir Dosz
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۳:۳۰
Igor Misztal
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۰۰
Matkowski Jakub
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۳۰
Szymon Marciniak
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۵:۱۵
Slawomir Dosz
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Dawid Poloszczanski
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۴۵
Igor Misztal
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۰۰
Lukasz Matlag
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۶:۱۵
Szymon Marciniak
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۳۰
Slawomir Dosz
۳
۰
Igor Misztal
Finished
۰۷:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Blazej Cioch
Finished
۰۷:۳۰
Lukasz Matlag
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۷:۴۵
Szymon Marciniak
۲
۳
Igor Misztal
Finished
۰۸:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۸:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۸:۴۵
Slawomir Dosz
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۹:۰۰
Dawid Jendrysik
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۹:۴۵
  World TT-CUP
Pasek Dominik
۳
۱
Marat Filip
Finished
۰۰:۲۰
Volodymyr Tuchkevych
۳
۲
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۰:۲۵
Ondrej Fiklik
۳
۲
Ctibor Zaplatilek
Finished
۰۰:۵۰
Zdrobylko Bohdan
۳
۲
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۰:۵۵
Pasek Dominik
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۲۰
Igor Demchuk
۳
۲
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۱:۲۵
Igor Demchuk
۳
۱
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۱:۵۵
Pasek Dominik
۲
۳
Marat Filip
Finished
۰۲:۰۰
Rana Gaurang
۰
۳
Honfai Cheng
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Ctibor Zaplatilek
Finished
۰۲:۲۰
Zdrobylko Bohdan
۲
۳
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۲:۲۵
Igor Demchuk
۲
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۲:۵۵
Anatoly Zapletnyuk
۲
۳
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۳:۲۵
Igor Demchuk
۱
۳
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۳:۵۵
Zdrobylko Bohdan
۳
۲
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۴:۲۵
Zdrobylko Bohdan
۳
۰
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۴:۵۵
Igor Demchuk
۰
۳
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۵:۲۵
Zdrobylko Bohdan
۲
۳
Igor Demchuk
Finished
۰۵:۵۵
Evgeniy Pismenny
۳
۱
Mykyta Trofimov
Finished
۰۹:۲۰
Serhii Kiilo
۱
۳
Borysov Artem
Finished
۰۹:۲۵
Alexey Krutko
۲
۳
Bohdan Kohut
Finished
۰۹:۵۰
Kolesnik Petro
۱
۲
Oleg Stasevskyi
inprogress
۰۹:۵۵
Davyd Symonchuk
۰
۱
Kovalchuk Nazarii
inprogress
۱۰:۰۵
Denys Scherbak
-
-
Oleksandr Shkurupii
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
  Russia Liga Pro
Alexey Vlasov
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Evgeny Makarenkov
۳
۱
Roman Astreev
Finished
۰۱:۴۵
Denis Sayanov
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۱:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Myagkov
۰
۳
Aleksey Boev
Finished
۰۲:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۰۲:۱۵
Alexey Vlasov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۲
Denis Sayanov
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Evgeny Makarenkov
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۰۰
Aleksey Boev
۳
۰
Roman Astreev
Finished
۰۳:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Evgeny Makarenkov
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Alexey Vlasov
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Pravdnov
۰
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۱۵
Roman Astreev
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۴:۳۰
Evgeny Makarenkov
۳
۲
Aleksey Boev
Finished
۰۴:۴۵
Denis Sayanov
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۵:۰۰
Roman Astreev
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۵:۱۵
Andrey Pravdnov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۵:۳۰
Aleksey Boev
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۵:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۱
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۵:۴۵
Mikhail Smirnov
۲
۳
Vladimir Klimentev
Finished
۰۹:۰۰
Anton Yudin
۳
۲
Stepan Dolbilin
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Vologzhanin
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Doncenko
۳
۲
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Soldusov
۳
۱
Igor Meteleshko
Finished
۰۹:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Egor Markelov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Klimentev
۰
۱
Andrey Doncenko
inprogress
۱۰:۰۰
Alexander Kolmin
-
-
Oleg Soldusov
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
  Belarus Liga Pro
Nikolai Kozlenko
۰
۳
Vladimir Chilek
Finished
۰۹:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید